Abans de completar la inscripció, llegeix les bases ACÍ.

Nom complet alumn@ (requerit)

Telèfon alumn@

Informació Postal (direcció, població, C.P.)

DNI alumn@

Edat

Correu electrònic (on rebrà tota la documentació)(requerit)

Nivell d'estudis musicals (curs actual o últim finalitzat)

Modalitat (requerit)
OïentCol·lectives (Beginners, Elemental, Sènior)Individual (Simon)Individual (Tomás)Individual (Ambdós)Cambra (Púrpura Pansa)Cambra (Púrpura Pansa + Simon)Cambra (Púrpura Pansa + Tomás)

Obra/es a interpretar (sols en les modalitats Individual i Cambra)(requerit)

Instruments disponibles per a SAXEMSEMBLE
SopranoAltTenorBaríton

Menjars (requerit)
DissabteDiumengeCap

Documents adjunts (requerit)
Pagament matrícula SAXEM 2020

Adjuntar pagament matrícula SAXEM (pdf,png,jpg) (requerit)

Altres documents a adjuntar (si vosté creu que són necessaris)

Informació que hem de saber del alumne/a (intolerancies alimenticies, alèrgies o altra informació)

Per als menors d'edat (requerit):

Autoritze al meu fill/a per a que participe en el festival SAXEM

Nom Pare, Mare o Tutor/a alumn@:

Telèfon Pare, Mare o Tutor/a alumn@:

AUTORITZACIÓ ÚS FOTOS I VÍDEOS (Requerit):

Autoritze a Púrpura Pansa i al festival SAXEM a fer us comercial i de difusió de totes les fotos i vídeos realitzats durant el festival.

NO Autoritze a Púrpura Pansa i al festival SAXEM a fer us comercial i de difusió de totes les fotos i vídeos realitzats durant el festival.

Accepte totes les condicions del festival SAXEM 2020

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...