Abans de completar la inscripció, llegeix les bases ACÍ.

  Nom complet alumn@ (requerit)

  Telèfon alumn@

  Informació Postal (direcció, població, C.P.)

  DNI alumn@

  Edat

  Correu electrònic (on rebrà tota la documentació)(requerit)

  Nivell d'estudis musicals (curs actual o últim finalitzat)

  Modalitat (requerit)

  OïentCol·lectives (Beginners, Elemental, Sènior)Individual (Simon)Individual (Tomás)Individual (Ambdós)Cambra (Púrpura Pansa)Cambra (Púrpura Pansa + Simon)Cambra (Púrpura Pansa + Tomás)

  Obra/es a interpretar (sols en les modalitats Individual i Cambra)(requerit)

  Instruments disponibles per a SAXEMSEMBLE

  SopranoAltTenorBaríton

  Menjars (requerit)

  DissabteDiumengeCap

  Documents adjunts (requerit)

  Pagament matrícula SAXEM 2020

  Adjuntar pagament matrícula SAXEM (pdf,png,jpg) (requerit)

  Altres documents a adjuntar (si vosté creu que són necessaris)

  Informació que hem de saber del alumne/a (intolerancies alimenticies, alèrgies o altra informació)

  Per als menors d'edat (requerit):

  Autoritze al meu fill/a per a que participe en el festival SAXEM

  Nom Pare, Mare o Tutor/a alumn@:

  Telèfon Pare, Mare o Tutor/a alumn@:

  AUTORITZACIÓ ÚS FOTOS I VÍDEOS (Requerit):

  Autoritze a Púrpura Pansa i al festival SAXEM a fer us comercial i de difusió de totes les fotos i vídeos realitzats durant el festival.

  NO Autoritze a Púrpura Pansa i al festival SAXEM a fer us comercial i de difusió de totes les fotos i vídeos realitzats durant el festival.

  Accepte totes les condicions del festival SAXEM 2020

  After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...